ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
     [version 2.0]เข้าใช้งานระบบ

  

 
????ติวเข้มสอบคอมฯ ผ่าน Google Meet????
 
ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่ยังไม่ผ่านการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์
เข้าร่วมอบรมออนไลน์ผ่าน Google Meet??
.
????ติวเข้มสอบคอมฯ????
??วันอังคารที่ 9 มิ.ย. 2563
??เวลา 14.00 - 15.00 น.
.
นายสุมนฒ์ จิรพัฒนพร
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
วิทยากร
.
??meet.google.com/hsd-gsvj-dhg
 
 

ไฟล์เอกสารเพิ่มเติม
วันที่ 9 มิ.ย. 2563
โดย : กลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์


 
 
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 เบอร์โทร. 0-5621-9100 ต่อ 1501
COPYRIGHT © 2009 Nakhon Sawan Rajabhat University