ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
     [version 2.0]เข้าใช้งานระบบ

  

 
ประกาศ ยกเลิกสมัครสอบ วันที่ 25-30 เมษายน 2564
 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้มีประกาศปิดสถานศึกษา ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 23-30 เมษายน 2564
งานสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ขอแจ้งปิดบริการตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ
สำหรับนักศึกษาที่สมัครสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์
ในรอบ วันที่ 25,26,28 และวันที่ 30 เมษายน 2564
จะทำการยกเลิกการสมัครสอบในระบบ
โดยนักศึกษาสามารถสมัครสอบได้อีกครั้ง
เมื่อมหาวิทยาลัยเปิดทำการตามปกติ
สามารถดูเอกสารประกาศเพิ่มเติมดังเอกสารแนบด้านล่างนี้
 
 

ไฟล์เอกสารเพิ่มเติม
วันที่ 22 เม.ย. 2564
โดย : กลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์


 
 
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 เบอร์โทร. 0-5621-9100 ต่อ 1501
COPYRIGHT © 2009 Nakhon Sawan Rajabhat University