ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
     [version 2.0]เข้าใช้งานระบบ

  

 
ประกาศ ยกเลิกสมัครสอบ
 
??เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้มีประกาศปิดสถานศึกษา ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 10-23 เมษายน 2564
?? งานสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ขอแจ้งปิดบริการตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ
สำหรับนักศึกษาที่สมัครสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์
ในรอบ วันที่ 16,17,19,21 และวันที่ 23 เมษายน 2564
?จะทำการยกเลิกการสมัครสอบในระบบ
โดยนักศึกษาสามารถสมัครสอบได้อีกครั้ง
เมื่อมหาวิทยาลัยเปิดทำการตามปกติ โดยจะเพิ่มรอบสอบเพื่อชดเชยในรอบสอบที่ถูกยกเลิก?ในวันดังกล่าว
 
 

วันที่ 11 เม.ย. 2564
โดย : กลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์


 
 
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 เบอร์โทร. 0-5621-9100 ต่อ 1501
COPYRIGHT © 2009 Nakhon Sawan Rajabhat University