ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
     [version 2.0]เข้าใช้งานระบบ

  

 
?ยกเลิก ? หลักสูตร ติวเข้มสอบคอมออนไลน์ (มีนาคม 2563) ในวันพุธที่ 25 มี.ค. 2563 .
 
ด้วยความห่วงใย ในความปลอดภัยของนักศึกษาที่เข้ารับการอบรม ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
?ยกเลิก ? หลักสูตร ติวเข้มสอบคอมออนไลน์ (มีนาคม 2563)
ในวันพุธที่ 25 มี.ค. 2563
.
โดยทั้งนี้ นักศึกษาสามารถ เข้าไปเรียนในรูปแบบออนไลน์ กับ
?????คอร์ส "ติวเข้มสอบคอมฯ (Online)"????? ได้ที่
https://www.youtube.com/channel/UCgtbpcy4FcuKMu2RkY_c8Zg
.
หากมีข้อสงสัย หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 056219100 ต่อ 1527
กลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 
 

วันที่ 22 มี.ค. 2563
โดย : กลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์


 
 
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 เบอร์โทร. 0-5621-9100 ต่อ 1501
COPYRIGHT © 2009 Nakhon Sawan Rajabhat University