ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
     [version 2.0]เข้าใช้งานระบบ

  


 
แจ้งยกเลิกการสอบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์
 
เนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ในประเทศไทยกำลังแพร่ระบาดอยู่ในคณะนี้ ด้วยความห่วงใย ในความปลอดภัยของนักศึกษา จึงขอยกเลิกการสมัครสอบ และการทดสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 23 – 30 เมษายน 2563 โดยนักศึกษาไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครในวันดังกล่าว
 
 

ไฟล์เอกสารเพิ่มเติม
วันที่ 18 มี.ค. 2563
โดย : กลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์


 
 
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 เบอร์โทร. 0-5621-9100 ต่อ 1501
COPYRIGHT © 2009 Nakhon Sawan Rajabhat University