ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
     [version 2.0]เข้าใช้งานระบบ

  

 
ประกาศ!! งาน Books & IT Fair 2018 @ NSRU
 
ขอเชิญชวน.....ผู้สนใจทุกท่าน........เข้าร่วมงาน Books & IT Fair 2018 @ NSRUในระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2561พบกับกิจกรรมมากมาย ร้านหนังสือ และร้านคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ทางไอทีฯ ที่ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการจัดขึ้น (โดยรายละเอียดสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ http://aritc.nsru.ac.th/) หรือ ทางหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ (http://nsru.ac.th)ดังนั้น เนื่องด้วยทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีความจำเป็นต้องจัดเตรียมงาน Books & IT Fair 2018 @ NSRU ดังกล่าว จึงขอแจ้งให้นักศึกษาภาค ปกติ และภาค กศ.บป. ทราบ เพื่องดเปิดวันสอบประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษาภาค ปกติ และภาค กศ.บป. ในสัปดาห์ที่มีการจัดงานดังกล่าว ( วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 - วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561)
 
 

วันที่ 19 ก.พ. 2561
โดย : กลุ่มงานวิชาคอมพิวเตอร์


 
 
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 เบอร์โทร. 0-5621-9100 ต่อ 1501
COPYRIGHT © 2009 Nakhon Sawan Rajabhat University