เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เว็บไซต์งานประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์(ระบบเก่า)
@ Members Login
ชื่อล็อกอิน  
รหัสผ่าน  
ผู้ใช้งาน  
 
 
หน้าหลัก
ระเบียบ
ประกาศสำนักวิทยบริการฯ เรื่องการเปลี่ยนแปลงระบบการทดสอบออนไลน์
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์
ประกาศ เรื่อง การยกเว้นการสอบฯ
หลักสูตรที่ใช้ทดสอบ 
     -ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์
     -ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ อินเตอร์เน็ต
สาระน่ารู้
     -การใช้งานโปรแกรม excel2013
     -การใช้งานโปรแกรม word2013
แจ้งปัญหาการสอบประกันคุณภาพคอมพิวเตอร์
 

 
ประกาศ เปิดรับสมัครสอบประกันคุณภาพ ประจำเดือน พ.ย. และ ธ.ค. 54
 
เปิดรับสมัครสอบประกันคุณภาพ นักศึกษาสามารถเข้าดูตารางสอบและทำการสมัครได้ที่เว็บ http://www.nsru.ac.th/comqa
 
 
วันที่ 16 พ.ย. 2554 เวลา 10:24 น.
โดย : webmaster
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 เบอร์โทร. 0-5621-9100 ต่อ 1501
COPYRIGHT © 2009 Nakhon Sawan Rajabhat University