ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
     [version 2.0]เข้าใช้งานระบบ

  

 
ประกาศ!! งาน Books & IT Fair 2014 @ NSRU
 
ขอเชิญชวน.....ผู้สนใจทุกท่าน........เข้าร่วมงาน Books & IT Fair 2014 @ NSRU ในระหว่างวันที่ 20 -22 กุมภาพันธ์ 2557 พบกับกิจกรรมมากมาย อาธิเช่น เสวนานักเขียน ชื่อดัง , อบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ , อบรมการถ่ายภาพ ฯลฯ ที่ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการจัดงานขึ้น (โดยรายละเอียดสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ http://aritc.nsru.ac.th/) ดังนั้นเนื่องด้วยทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีความจำเป็นต้องใช้สถานที่ในการจัดเตรียมงาน Books & IT Fair 2014 @ NSRU ดังกล่าว จึงขอแจ้งให้นักศึกษาภาค ปกติ และภาค กศ.บป. ทราบ เพื่องดเปิดวันสอบประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษาภาค ปกติ และภาค กศ.บป. ในสัปดาห์ที่มีการจัดงานดังกล่าว ( วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 - วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557)
 
 

Notice: Undefined offset: 1 in C:\Websites\comqa\comqa\configs\upload.php on line 203

วันที่ 4 ก.พ. 2557
โดย : กลุ่มงานวิชาคอมพิวเตอร์


 
 
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 เบอร์โทร. 0-5621-9100 ต่อ 1501
COPYRIGHT © 2009 Nakhon Sawan Rajabhat University